Dự án : Cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí